05 серпня 2021 року Мапа сайту

Директор навчально-наукового центру
з підготовки іноземних громадян
Богиня Лариса Вікторівна

У лютому 1997 з метою підготовки громадян зарубіжних країн до вступу на навчання до  закладів вищої освіти України в Полтавському державному медичному університеті (на той час - Українська медична стоматологічна академія) був створений окремий підрозділ - підготовче відділення для іноземних громадян.

У грудні 2018 року у зв'язку з розширенням функцій та форм надання освітніх послуг іноземним громадянам, що вперше прибувають на навчання, відповідно до рішення Вченої ради та наказу ректора підготовче відділення для іноземних громадян перейменовано на навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян.

З моменту створення підрозділ очолює досвідчений фахівець викладання мови як іноземної Богиня Лариса Вікторівна

У перший рік роботи (1997-1998 н.р.) навчалося 6 студентів з трьох країн. За роки функціонування підрозділу пройшли підготовку до вступу більше 1375 іноземців. Переважна більшість випускників (близько 80%) продовжила навчання за базовими спеціальностями в університеті.

Навчальний процес забезпечують викладачі, що мають досвід роботи з іноземцями на початковому етапі від 10 до 30 років.

Навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян, як структурний підрозділ університету, забезпечує підготовку іноземних громадян до оволодіння майбутньою спеціальністю.

Для вступу до навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян ПДМУ кандидати на навчання подають

  • • заяву;
  • • оригінал запрошення;
  • • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  • • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • • нотаріально завірений переклад паспортного документа (оригінал та його копію);
  • • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • • 8 фотокарток розміром 35х45мм.

Форма навчання - денна. Терміни навчання визначаються договорами про надання освітніх послуг.

Кожному слухачу на час навчання у навчально-науковому центрі з підготовки іноземних громадян надається одне місце у гуртожитку.