05 серпня 2021 року Мапа сайту

Навчально-методичні матеріали, за якими навчаються слухачі навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян, узгоджені з відповідними кафедрами університету, що сприяє дотриманню принципів послідовності та наступності навчання.

Для ефективної перевірки рівня сформованості комунікативної, мовної та мовленнєвої компетенцій слухачів створено комплекс контрольних матеріалів (у тому числі тестових) для поточного та поетапних контролів з усіх дисциплін, комплекс екзаменаційних матеріалів та розроблено критерії оцінювання до них.

Уся діяльність викладацького колективу спрямована на відповідність навчального процесу комунікативним потребам іноземних громадян.

Викладачі центру проходять підвищення кваліфікації кожні п'ять років. Методичні семінари центру сприяють підвищенню педагогічної майстерності викладачів.

Основні напрямки методичної роботи центру – забезпечення навчально-методичними матеріалами усіх дисциплін навчального плану, створення навчально-методичних матеріалів з використанням інтерактивних технологій.

Головною темою наукових досліджень викладачів центру є "Педагогічний супровід психолінгвістичної, соціокультурної та професійної адаптації іноземних громадян у процесі вивчення мови та науково-природничих дисциплін".

Викладачі центру публікують статті та тези у наукових збірках та журналах України, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, семінарах.