05 серпня 2021 року Мапа сайту

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу до закладів вищої освіти України передбачає:

  • вивчення іноземними громадянами мови навчання та інших навчальних дисциплін нерідною мовою згідно з навчальними планами та програмами довузівської підготовки іноземних громадян; затвердженими Міністерством освіти та науки України;
  • вивчення іноземними громадянами державної мови чи мови навчання, інших науково-природничих дисциплін за програмами інтенсивного курсу підготовки;
  • систематизація знань рівня загальної середньої освіти, здобутих іноземцями на батьківщині й доведення їх до рівня вимог середньої освіти України;
  • соціально-психологічну, соціально-культурну, лінгвістичну адаптацію іноземців до умов проживання в Україні та навчання в закладах вищої освіти.

Іноземні громадяни, що прибувають на повний термін навчання (1 рік), вивчають українську або російську мову (за вибором абітурієнта), науковий стиль мовлення, біологію, хімію, фізику, математику, основи інформатики, лінгвокраїнознавчий курс "Країнознавство". Крім того, враховуючи двомовність Полтавського регіону, студенти мають ознайомчий курс другої мови (у разі 'вибору української мови як мови навчання – ознайомчий курс російської і навпаки).

Термін навчання повного курсу з вивченням зазначених дисциплін складає 37 тижнів аудиторних занять і 4 тижні сесії. Навчання семестрове. Після I семестру слухачі складають диференційовані заліки з загальноосвітніх дисциплін та усний і письмовий екзамени з мови. Після другого семестру – випускні екзамени з мови (усний і письмовий), хімії, біології, фізики та диференційовані заліки з математики, інформатики, країнознавства. Слухачі, які успішно склали заліки і випускні екзамени, отримують Свідоцтво випускника відповідного зразка.

Для іноземних громадян, що планують навчатися в академії за базовими спеціальностями англійською мовою, пропонується інтенсивний курс української (російської) мови як мови спілкування, наукового стилю мовлення та біології англійською мовою.