05 серпня 2021 року Мапа сайту
Богиня Лариса Вікторівна

Богиня Лариса Вікторівна

директор навчально-наукового центру, викладач

У 1989 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г Шевченка, за спеціальністю "Російська мова та література" (спеціалізація: "російська мова як іноземна"). 
Очолює підрозділ з 1997 року. Викладає науковий стиль мовлення, українську мову, країнознавство. 
Автор 5  та співавтор 3 навчальних посібників, понад 30 науково-методичних праць. Має 2 авторські свідоцтва.
Коло наукових інтересів –  лінгводидактика, фахово-орієнтоване навчання мови, лінгвокультурологія


Колєчкіна Інна Вікторівна

Колєчкіна Інна Вікторівна

викладач, завуч навчально-наукового центру

У 1987 р. закінчила фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Математика та фізика".

В університеті працює з 1997 року. Викладає математику, фізику та інформатику.

Автор 5 навчальних посібників з математики для іноземних студентів підготовчих факультетів/відділень.

Наукові інтереси – методика викладання математики іноземним студентам на початковому етапі навчання.

Відповідає за навчальну роботу.


Савицька Тетяна Володимирівна

Савицька Тетяна Володимирівна

викладач

У 1987 році закінчила філологічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю "Російська мова та література" (спеціалізація: "Російська мова як іноземна").

В університеті працює з 1997 року. Викладає мову на підготовчому етапі навчання іноземних слухачів.

Автор 1 та співавтор 3 навчальних посібників, понад 10 публікацій. Має 1 авторське свідоцтво.

Коло наукових інтересів – лінгводидактика, методика викладання мови як іноземної

Відповідає за методичну роботу (мовна підготовка)


Маджар Наталія Миколаївна

Маджар Наталія Миколаївна

викладач

У 1986 році закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. Г. Сковороди за спеціальністю "Російська мова та література".

В університеті працює з 2004 року. Викладає мову іноземним студентам.

Співавтор навчального посібника з російської мови для іноземних студентів.

Наукові інтереси – лінгвокультурологія, проблеми міжмовної комунікації.

Відповідає за роботу клубу «Меридіани дружби».


Трусова Людмила Василівна

Трусова Людмила Василівна

викладач

В 1996 р. закінчила факультет української філології Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Російська мова та література і англійська мова".

В університеті працює з 2005 року. Викладає мову.

Співавтор навчального посібника з російської мови для іноземних студентів.

Наукові інтереси – комунікативна лінгвістика, компаративна лінгвістика.

Відповідає за профспілкову роботу.

 


Максименко Надія Володимирівна

Максименко Надія Володимирівна

викладач

В 1977 році закінчила філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки за спеціальністю "Російська мова та література".

В університеті працює з 2004 року. Викладає мову.

Співавтор навчального посібника з російської мови для іноземних студентів.

Коло наукових інтересів – лінгводидактика, етнолінгвістика, краєзнавство

Відповідає за техніку безпеки.


Скальська Світлана Анатоліївна

Скальська Світлана Анатоліївна

викладач

В 1992 р. закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Російська мова та література"..

В університеті працює з 2007 року. Викладає мову.

Співавтор навчального посібника з російської мови для іноземних студентів. Має 1 авторське свідоцтво.

Наукові інтереси – методика викладання мови як іноземної, комунікативна лінгвістика.

Секретар планових засідань центру.


Іотова Ірина Миколаївна

Іотова Ірина Миколаївна

викладач

В 1996 р. закінчила факультет української філології Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Українська мова та література".

В університеті працює з 2005 року.   Викладає мову.

Співавтор навчального посібника з російської мови для іноземних студентів. Має 1 авторське свідоцтво.

Наукові інтереси – комунікативна лінгвістика, психологія спілкування.

Секретар методичних семінарів центру.


Кушпіль Наталія Олександрівна

Кушпіль Наталія Олександрівна

викладач

В 1985 р. закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Біологія" з додатковою спеціальністю "Хімія".

В університеті працює з 2006 року. Викладає хімію.

Співавтор навчального посібника з хімії для студентів підготовчих факультетів /відділень/ центрів

Коло наукових інтересів – хімія навколишнього середовища, екологія та охорона довкілля.

Відповідає за методичну роботу з природничо-наукових дисциплін.


Горбенко Євгенія Валеріївна

Горбенко Євгенія Валеріївна

викладач

В 2010 р. закінчила факультет української філології Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Українська мова та література".

В університеті працює з 2017 року.   Викладає мову.

Коло наукових інтересів – психолінгвістика, соціолінгвістика, методика викладання мови як іноземної.

Відповідає за виховну роботу.


Вечерок Ольга Миколаївна

Вечерок Ольга Миколаївна

викладач, кандидат філологічних наук

В 1995 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, кваліфікація – вчитель російської мови і літератури.

У 2006 році закінчила денну аспірантуру відділу російської літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, у 2010 захистила кандидатську дисертацію «Жанрово-стильова своєрідність художньої прози В.Г. Короленка» зі спеціальності російська література.

В університеті працює з 2019 року, викладає мову

Наукові інтереси – творчість В. Г. Короленка, соціокультурна адаптація іноземних студентів.

Відповідає за наукову роботу.


Овчаренко Оксана Василівна

Овчаренко Оксана Василівна

викладач

У 1996 р. закінчила природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка за спеціальністю "Хімія та біологія", кваліфікація - вчитель хімії та біології.
У 2008 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Англійська мова та зарубіжна література". Кваліфікація - вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.
З 2005 року працювала в "УМСА" викладачем кафедри медичної біології.
З 2017 р. працює викладачем навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян. Викладає біологію українською, російською та англійською мовами.
Наукові інтереси - медична генетика та паразитарні захворювання.

Відповідає за роботу з англомовними слухачами.


Кива Наталія Миколаївна

Кива Наталія Миколаївна

ст. лаборант

В 2003 році закінчила Полтавську філію Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" і здобула кваліфікацію юрист.

В університеті працює з 1999 року.

Відповідає за ведення особових справ слухачів та документообіг центру.